Αρχιτεκτονική στο Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
 • Private Office Building
  Private Office Building
  Karteros, Greece
 • Private Pediatric's Clinic
  Private Pediatric's Clinic
  Mires, Greece
 • Green Energy Tower
  Green Energy Tower
  Taiwan
 • Wild Life Protection Park
  Wild Life Protection Park
  Gergery, Greece
 • Human Hospital, Rissani
  Human Hospital, Rissani
  Maroco
 • University Campus
  University Campus
  Ivry Sur Seine, France
 • 7000 Students University Campus
  7000 Students University Campus
  Paris, France
 • Research Block
  Research Block
  Ivry Sur Seine, France
 • Steel Office Structure
  Steel Office Structure
  Heraklion, Greece
 • Reinforced Concrete Structure
  Reinforced Concrete Structure
  Mires, Greece
 • Slam Reinforced Concrete Structure
  Slam Reinforced Concrete Structure
  Heraklion, Greece
 • Reinforced Concrete Construction
  Reinforced Concrete Construction
  Mires, Greece

Εισαγωγή

Οι ΑΚΑΜ Αρχιτέκτονες είναι ένα Αρχιτεκτονικό & Κατασκευαστικό Γραφείο, με τον υπ’ αριθμό Αδείας ’ΑΜ Τ.Ε.Ε 116879’ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.Το Γραφείο είναι επανδρωμένο από Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Τοπογράφους, Γεωλόγους, Περιβαλλοντολόγους Μηχανικούς και εν γένει κάθε ειδικότητας Μηχανικούς.

Όλοι οι Μηχανικοί είναι εξειδικευμένοι στο Οπλισμένο Σκυρόδεμα και στην κατασκευή Μεταλλικών και Λιθόκτιστων Κτιρίων, παρέχοντας ολοκληρωμένες Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές Υπηρεσίες Μηχανικών.

Είμαστε περήφανοι να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε σχεδιάσει Δημόσια Κτιριακά Έργα και Έργα Αστικού Σχεδιασμού και Υποδομών για την Ελληνική, Γαλλική και Λιβυκή Κυβέρνηση.
Το γραφείο μας έχει υψηλή εξειδικευμένη εμπειρία στο σχεδιασμό Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, όπως Νοσοκομεία, Σχολεία, Μουσεία, Θέατρα,Ξενοδοχεία, Κατοικίες, Έργα Αστικής Ανάπτυξης, Πράσινα Πάρκα κλπ.Το γραφείο μας είναι σε διαρκή αναζήτηση αξιόλογων αγορών οι οποίες επεκτείνονται και ενδιαφέρονται για μεγάλα έργα Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού.
περισσότερα

Μεθοδολογία

Οι Akam Αρχιτέκτονες βλέπουν τις πόλεις ως δυναμικά συστήματα που απαιτούν τη διεπιστημονική προσέγγιση για το σχεδιασμό και τη διαχείριση τους. Το μέγεθος και η δυναμική των αστικών περιοχών αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τους μηχανικούς μας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και τη διαχείρισή τους.

Οι Akam Αρχιτέκτονες αναπτύσουν τον αστικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των αστικών συστημάτων, προκειμένου να δημιουργηθούν βιώσιμες και αξιόπιστες πόλεις τόσο για τις σημερινές οσο και για τις μελλοντικές γενιές .

Το μυστικό των Akam Αρχιτεκτόνων για την επιτυχία τους και τον ανταγωνιστικό σχεδιασμό πόλεων είναι ο σχεδιασμός όλων των τμημάτων - πόλεων ως κόμβους τεχνολογικής αριστείας με λαμπρές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων-βιώσιμων συστημάτων για την προστασία και διατήρηση των περιβαλλοντικών πόρων τους.
περισσότερα

Έργα

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τα έργα μας, με ένα σύστημα φωτογραφιών και άλλες πληροφορίες

Τελευταίο έργο

δείτε περισσότερα